Ως online ορίζεται η ψυχοθεραπεία κατά την οποία χρησιμοποιούνται διαδικτυακά μέσα για την παροχή βοήθειας στον θεραπευόμενο. 

Στην online θεραπεία ισχύουν οι κανόνες που διέπουν όλα τα είδη των θεραπειών και χρησιμοποιούνται διαδικτυακά προγράμματα ασφαλούς χρήσης (Skype κλπ). Η διαδικτυακή θεραπεία ενδείκνυται σε καταστάσεις όπου η πρόσβαση σε ένα θεραπευτικό χώρο είναι δύσκολη ή αδύνατη (απομακρυσμένες/απομονωμένες περιοχές, ιατρικά ζητήματα, μετανάστευση, σπουδές σε χώρα εξωτερικού κλπ).

Online Ψυχοθεραπεία
Shopping Basket