Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία αφορά στην ίαση και την φροντίδα των συναισθηματικών και των ψυχολογικών προβλημάτων. Η ονομασία της προέρχεται από την λέξη «ψυχή», που υποδηλώνει το άυλο βασικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, τον συναισθηματικό και ηθικό κόσμο του ανθρώπου, την ανάσα και το πνεύμα – και την λέξη «θεραπεία», που σημαίνει την επούλωση, την αποκατάσταση και την φροντίδα. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, από τον Πλάτωνα στην «Πολιτεία», τον Αριστοτέλη στο βιβλίο «Περί Ψυχής» έως και τον Θαλή τον Μιλήσιο, ανέπτυξαν περίτεχνες θεωρίες για την ιδέα και την έννοια της ψυχής. Ήταν, επίσης, οι πρώτοι που ταυτοποίησαν την ψυχική ασθένεια ως μία ιατρική κατάσταση και αναγνώρισαν την αξία της θεραπείας της, μέσω της ενθάρρυνσης και των παρηγορητικών λόγων.

Psychotherapy refers to the treatment of emotional or psychological problems and is derived from the Greek word «ψυχή» [psychee], meaning breath, spirit or soul, and «θεραπεία» [therapeea] which means healing or treatment. Ancient Greek philosophers from Plato in Republic to Aristotle On Psyche to Thales of Miletus, developed elaborate theories on the concept of psyche. They were also the first to identify mental illness as a medical condition and recognized the value of treating it with encouragement and consoling words

Υπηρεσίες

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ως ατομική ψυχοθεραπεία ορίζεται η διαδικασία διαλόγου λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ ψυχοθεραπευτή και ψυχοθεραπευόμενου.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Θεραπεία Ζεύγους

Θεραπεία Ζεύγους

Ως θεραπεία ζεύγους ορίζεται η διαδικασία της θεραπείας κατά την οποία δύο σύντροφοι, πάντα με την συμβολή του θεραπευτή, προσπαθούν να διερευνήσουν, να βελτιώσουν την δυναμική και την ποιότητα της σχέσης τους
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Online Ψυχοθεραπεία

Online Ψυχοθεραπεία

Ως online ορίζεται η ψυχοθεραπεία κατά την οποία χρησιμοποιούνται διαδικτυακά μέσα για την παροχή βοήθειας στον θεραπευόμενο
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ως ατομική ψυχοθεραπεία ορίζεται η διαδικασία διαλόγου λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ ψυχοθεραπευτή και ψυχοθεραπευόμενου.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Θεραπεία Ζεύγους

Θεραπεία Ζεύγους

Ως θεραπεία ζεύγους ορίζεται η διαδικασία της θεραπείας κατά την οποία δύο σύντροφοι, πάντα με την συμβολή του θεραπευτή, προσπαθούν να διερευνήσουν, να βελτιώσουν την δυναμική και την ποιότητα της σχέσης τους
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Online Ψυχοθεραπεία

Online Ψυχοθεραπεία

Ως online ορίζεται η ψυχοθεραπεία κατά την οποία χρησιμοποιούνται διαδικτυακά μέσα για την παροχή βοήθειας στον θεραπευόμενο
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Shopping Basket