Διαφορά Ψυχοθεραπείας και Ψυχανάλυσης

Ψυχοθεραπεία και ψυχανάλυση δεν είναι ταυτόσημες έννοιες. Η ψυχοθεραπεία είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μορφές θεραπείας οι οποίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων, μέσω της δημιουργίας μιας σχέσης μεταξύ θεραπευτή – θεραπευόμενου και με την χρησιμοποίηση ειδικών τεχνικών που βασίζονται σε μια συγκεκριμένη θεωρία. Η ψυχανάλυση (βασισμένη στην θεωρία του Freud), είναι ένα από τα πολλά είδη ψυχοθεραπείας, όπως η γνωσιακή – συμπεριφορική, η διαπροσωπική, η συστημική, η οικογενειακή κλπ. Η ψυχανάλυση λοιπόν αποτελεί μια μορφή ψυχοθεραπείας, μεταξύ άλλων, και διακρίνεται από αυτές από την τεχνική που εφαρμόζεται σε αυτήν και το θεωρητικό της υπόβαθρο.

Τι συμβαίνει αν θέλω να ακυρώσω μία συνεδρία ή δεν έρθω σε προκαθορισμένη συνεδρία;

Η ώρα της συνεδρίας είναι προκαθορισμένη και δεσμευμένη στον εκάστοτε θεραπευόμενο. Επομένως η ακύρωση κάποιου ραντεβού θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν, ώστε να είναι ελεύθερο για κάποιον άλλον θεραπευόμενο. Αν η ακύρωση γίνει λίγες ώρες πριν το ραντεβού ή την τελευταία στιγμή, χρεώνεται κανονικά στην προκαθορισμένη τιμή (εκτός σοβαρού απροόπτου, ατυχήματος κλπ). Η εντελώς αδικαιολόγητη απουσία, χωρίς καμία αιτιολογία, χρεώνεται μαζί με την επόμενη συνεδρία.

Πόσες συνεδρίες θα χρειαστούν;

Σε αρκετές περιπτώσεις οι άνθρωποι βιώνουν πολύ πιο σύντομες αλλαγές από ότι προσδοκούσαν. Σε άλλες περιπτώσεις καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι κάποια μοτίβα συμπεριφορών και τρόποι έκφρασης θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να διορθωθούν και να οδηγήσουν σε νέα, πιο λειτουργικά μονοπάτια. Επομένως, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που να απαντά γενικά στο συγκεκριμένο ερώτημα. Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται κάθε φορά από τον άνθρωπο που έρχεται για θεραπεία, το αίτημα του και τις προσδοκίες του από την θεραπευτική διαδικασία.

Πως μπορώ να καταλάβω αν χρειάζεται να αρχίσω ψυχοθεραπεία;

Αν αναρωτιέται κάποιος για το αν θα πρέπει να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, μάλλον είναι η κατάλληλη στιγμή για να προσχωρήσει στην θεραπευτική διαδικασία. Συνήθως οι άνθρωποι έρχονται για ψυχοθεραπεία όταν δε νιώθουν καλά με τον εαυτό τους και κυρίως όταν έρχονται αντιμέτωποι με μία δύσκολη κατάσταση (διαζύγιο, ατύχημα, πένθος κλπ). Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου το ίδιο το άτομο αποζητά την αυτοεξερεύνηση του χωρίς κάποια προφανή αιτία. Είτε στη μία, είτε στην άλλη περίπτωση, η θεραπεία αποδεικνύεται ουσιαστική όταν ο θεραπευόμενος αποφασίζει να κάνει τις αλλαγές που χρειάζεται και θέλει να αναλάβει την ευθύνη για αυτές.

Απόρρητο και Ψυχοθεραπεία

Η διασφάλιση του απορρήτου είναι απαραίτητη και καθοριστική στην σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου. Η εχεμύθεια και η εμπιστοσύνη διασφαλίζονται στην σύναψη του θεραπευτικού συμβολαίου μεταξύ των δύο. Είναι ανεπίτρεπτη και απίθανη η διαρροή πληροφοριών και στοιχείων καθώς οι θεραπευτές δεσμεύονται από τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας για την διασφάλιση του απορρήτου. Διάλυση του απορρήτου μπορεί να υπάρξει μόνο σε περιπτώσεις όπου θα κινδυνεύσει η ζωή του ίδιου του θεραπευόμενου ή των γύρω του.