Τι συμβαίνει αν θέλω να ακυρώσω μία συνεδρία ή δεν έρθω σε προκαθορισμένη συνεδρία;

Η ώρα της συνεδρίας είναι προκαθορισμένη και δεσμευμένη στον εκάστοτε θεραπευόμενο. Επομένως η ακύρωση κάποιου ραντεβού θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν, ώστε να είναι ελεύθερο για κάποιον άλλον θεραπευόμενο. Αν η ακύρωση γίνει λίγες ώρες πριν το ραντεβού ή την τελευταία στιγμή, χρεώνεται κανονικά στην προκαθορισμένη τιμή (εκτός σοβαρού απροόπτου, ατυχήματος κλπ). Η εντελώς αδικαιολόγητη απουσία, χωρίς καμία αιτιολογία, χρεώνεται μαζί με την επόμενη συνεδρία.