Πόσες συνεδρίες θα χρειαστούν;

Σε αρκετές περιπτώσεις οι άνθρωποι βιώνουν πολύ πιο σύντομες αλλαγές από ότι προσδοκούσαν. Σε άλλες περιπτώσεις καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι κάποια μοτίβα συμπεριφορών και τρόποι έκφρασης θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να διορθωθούν και να οδηγήσουν σε νέα, πιο λειτουργικά μονοπάτια. Επομένως, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που να απαντά γενικά στο συγκεκριμένο ερώτημα. Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται κάθε φορά από τον άνθρωπο που έρχεται για θεραπεία, το αίτημα του και τις προσδοκίες του από την θεραπευτική διαδικασία.