Διαφορά Ψυχοθεραπείας και Ψυχανάλυσης

Ψυχοθεραπεία και ψυχανάλυση δεν είναι ταυτόσημες έννοιες. Η ψυχοθεραπεία είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μορφές θεραπείας οι οποίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων, μέσω της δημιουργίας μιας σχέσης μεταξύ θεραπευτή – θεραπευόμενου και με την χρησιμοποίηση ειδικών τεχνικών που βασίζονται σε μια συγκεκριμένη θεωρία. Η ψυχανάλυση (βασισμένη στην θεωρία του Freud), είναι ένα από τα πολλά είδη ψυχοθεραπείας, όπως η γνωσιακή – συμπεριφορική, η διαπροσωπική, η συστημική, η οικογενειακή κλπ. Η ψυχανάλυση λοιπόν αποτελεί μια μορφή ψυχοθεραπείας, μεταξύ άλλων, και διακρίνεται από αυτές από την τεχνική που εφαρμόζεται σε αυτήν και το θεωρητικό της υπόβαθρο.