«Μύθοι» και παρερμηνείες για την Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία. Στο άκουσμα της λέξης και μόνο δημιουργούνται πολλές σκέψεις και προβληματισμοί. Αρκετοί άνθρωποι προσερχόμενοι στην θεραπεία έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το τι πρόκειται να συμβεί. Παρουσιάζουν μια στρεβλωμένη αντίληψη για το τ ...

IMG_1772

Ταμπού και Ψυχοθεραπεία

Ο όρος ταμπού προέρχεται από τις γλώσσες της Πολυνησίας και σημαίνει «απαγορευμένος». Στην πρωταρχική του έννοια, αφορά πρωτόγονους πολιτισμούς, και σημαίνει το πρόσωπο ή το αντικείμενο που απαγορεύεται να πλησιάσει, να αγγίξει, να κατονομάσει ή να ...