Ψυχοθεραπεία

psΩς ψυχοθεραπεία ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία ένας ψυχοθεραπευτής (ψυχολόγος) «συνομιλεί» με έναν ψυχοθεραπευόμενο για ζητήματα και δυσκολίες που έχουν ανακύψει στην ζωή του θεραπευόμενου. Στόχος είναι η επίλυση αυτών των ζητημάτων, η κατάκτηση στόχων και επιθυμιών που ο ίδιος ο θεραπευόμενος αρχικά ορίζει (αίτημα έλευσης στην θεραπευτική διαδικασία), η βελτίωση και η προσωπική εξέλιξη. Πέρα από το κομμάτι που εμφανώς οδηγεί τον θεραπευόμενο στην αναζήτηση βοήθειας, μέσα από την πορεία της θεραπευτικής διαδικασίας έρχονται στην επιφάνεια και βαθύτερες, ασυνείδητες  αιτίες, που πιθανώς δυσκόλευαν τον θεραπευόμενο στην καθημερινότητα του, όμως μέχρι τώρα ο ίδιος από μόνος του δυσκολευόταν να εντοπίσει.

Η ψυχοθεραπεία βοηθάει στην διαχείριση και αντιμετώπιση πληθώρας δυσλειτουργικών καταστάσεων και προβλημάτων:

 • Πανικός και Άγχος
 • Κατάθλιψη
 • Φοβίες
 • Πένθος – Απώλεια
 • Δυσπροσαρμοστικότητα στις αλλαγές
 • Κοινωνική Απόσυρση, Απομόνωση, Αίσθημα Ντροπής
 • Διαχείριση Σχέσεων
 • Σεξουαλικές Διαταραχές
 • Διαχείριση Γάμου και Διαζυγίου
 • Χαμηλή Αυτοεκτίμηση και Αυτοεικόνα
 • Συναισθηματική Διαχείριση και Έκφραση
 • Διαταραχές Ύπνου
 • Διατροφικές Διαταραχές (Ανορεξία, Βουλιμία, Παχυσαρκία)
 • Εξαρτήσεις
 • Χρόνιες Ασθένειες και Προβλήματα Υγείας
 • Ψυχοσωματικά Προβλήματα