Ως ψυχοθεραπεία ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία ένας ψυχοθεραπευτής (ψυχολόγος) «συνομιλεί» με έναν ψυχοθεραπευόμενο για ζητήματα και δυσκολίες που έχουν ανακύψει στην ζωή του θεραπευόμενου. Στόχος είναι η επίλυση αυτών των ζητημάτων, η κατάκτηση στόχων και επιθυμιών που ο ίδιος ο θεραπευόμενος αρχικά ορίζει (αίτημα έλευσης στην θεραπευτική διαδικασία), η βελτίωση και η προσωπική εξέλιξη. Πέρα από το κομμάτι που εμφανώς οδηγεί τον θεραπευόμενο στην αναζήτηση βοήθειας, μέσα από την πορεία της θεραπευτικής διαδικασίας έρχονται στην επιφάνεια και βαθύτερες, ασυνείδητες  αιτίες, που πιθανώς δυσκόλευαν τον θεραπευόμενο στην καθημερινότητα του, όμως μέχρι τώρα ο ίδιος από μόνος του δυσκολευόταν να εντοπίσει.

Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία βοηθάει στην διαχείριση και αντιμετώπιση πληθώρας δυσλειτουργικών καταστάσεων και προβλημάτων:

 • Πανικός και Άγχος
 • Κατάθλιψη
 • Φοβίες
 • Πένθος – Απώλεια
 • Δυσπροσαρμοστικότητα στις αλλαγές
 • Κοινωνική Απόσυρση, Απομόνωση, Αίσθημα Ντροπής
 • Διαχείριση Σχέσεων
 • Σεξουαλικές Διαταραχές
 • Διαχείριση Γάμου και Διαζυγίου
 • Χαμηλή Αυτοεκτίμηση και Αυτοεικόνα
 • Συναισθηματική Διαχείριση και Έκφραση
 • Διαταραχές Ύπνου
 • Διατροφικές Διαταραχές (Ανορεξία, Βουλιμία, Παχυσαρκία)
 • Εξαρτήσεις
 • Χρόνιες Ασθένειες και Προβλήματα Υγείας
 • Ψυχοσωματικά Προβλήματα
gnosiaki_r

Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία

Η Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία - Cognitive Analytic Therapy - συνδυάζει ιδέες από την γνωσιακή και την ψυχαναλυτική θεωρία.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ως ατομική ψυχοθεραπεία ορίζεται η διαδικασία διαλόγου λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ ψυχοθεραπευτή και ψυχοθεραπευόμενου.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Θεραπεία Ζεύγους

Θεραπεία Ζεύγους

Ως θεραπεία ζεύγους ορίζεται η διαδικασία της θεραπείας κατά την οποία δύο σύντροφοι, πάντα με την συμβολή του θεραπευτή, προσπαθούν να διερευνήσουν, να βελτιώσουν την δυναμική και την ποιότητα της σχέσης τους
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Online Ψυχοθεραπεία

Online Ψυχοθεραπεία

Ως online ορίζεται η ψυχοθεραπεία κατά την οποία χρησιμοποιούνται διαδικτυακά μέσα για την παροχή βοήθειας στον θεραπευόμενο
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Shopping Basket