Το τεστ των Κηλίδων Μελάνης Rorschach δημιουργήθηκε από τον Ελβετό ψυχίατρο Hermann Rorschach το 1921. Αυτό το Ψυχοδιαγνωστικό Τεστ είναι γνωστό με την ονομασία Rorschach Inkblot Test, δοσμένη από τον κατασκευαστή του, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που χρησιμοποίησε τις κηλίδες της μελάνης ως ολοκληρωμένο υλικό διερεύνησης της Προσωπικότητας. Οι κηλίδες της μελάνης σχεδιάστηκαν και τυπώθηκαν σκόπιμα πάνω σε καρτέλες, και επιλέχτηκαν ως προς τον αριθμό και την τελική τους μορφή μετά από έρευνες και μελέτες.
Το τεστ Rorschach είναι ένα Προβολικό Τεστ. Ο κύριος μηχανισμός του είναι η προβολή, η οποία σχετίζεται με τα συναισθήματα και τις εμπειρίες που έχει το άτομο και τα οποία προβάλλονται στις κάρτες (με αυτά που βλέπει στην κάθε κάρτα).
Εδώ, η έννοια της προβολής έχει να κάνει με κάτι το οποίο είναι αμφίσημο και όχι τόσο συγκεκριμένο, δηλαδή αυτό που βλέπει το άτομο στο ερέθισμα, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο ερέθισμα, αλλά προέρχεται από το ίδιο το άτομο. (Αυτό που λέει το άτομο μπορεί να είναι κάτι το οποίο δε μοιάζει αντικειμενικά, αλλά έχει σχέση με τα προσωπικά του βιώματα και συναισθήματα).
Στόχος του τεστ είναι να καταλάβουμε και να περιγράψουμε κάποια στοιχεία της
προσωπικότητας του ατόμου, τα οποία είναι πιο γενικά – διαχρονικά και κάποια τα οποία είναι τρέχοντα και αφορούν στο παρόν. Πιο συγκεκριμένα, το τεστ θα βοηθήσει να σχεδιαστεί καλύτερα η θεραπεία του ατόμου και να γίνουν περισσότερο σαφή και κατανοητά τα ζητήματα που το απασχολούν. Επιπλέον, μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε κάποιες απορίες σχετικά με τον εαυτό, καθώς και να διαπιστωθεί αν έχει σημειωθεί πρόοδος κατά διαδικασία της
ψυχοθεραπείας του ατόμου.

rorschach
Shopping Basket