Ως θεραπεία ζεύγους ορίζεται η διαδικασία της θεραπείας κατά την οποία δύο σύντροφοι, πάντα με την συμβολή του θεραπευτή, προσπαθούν να διερευνήσουν, να βελτιώσουν την δυναμική και την ποιότητα της σχέσης τους. 

Το ζευγάρι δίνοντας πληροφορίες για το πλαίσιο της μεταξύ τους σχέσης, τις συνθήκες που οδήγησαν σε διαφωνία ή ρήξη, κατευθύνεται σταδιακά στην πηγή του προβλήματος. Επομένως δημιουργώντας ένα πλαίσιο ισοτιμίας και σταθερότητας, η θεραπευτική διαδικασία επιχειρεί να αποκαταστήσει την αναποτελεσματική επικοινωνία του ζεύγους, καθώς και να συνεισφέρει στην διαχείριση του θυμού και των συγκρούσεων. 

Αναδεικνύει τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες του κάθε συντρόφου, προσπαθώντας παράλληλα να συντονίσει ένα επίπεδο αρμονίας στην δυαδική σχέση. Μετά την λήξη της θεραπευτικής διαδικασίας, οι σύντροφοι μπορεί να επιλέξουν να συνεχίσουν την κοινή τους ζωή, ή σε ορισμένες περιπτώσεις συνειδητοποιούν πως είναι καλύτερο για εκείνους να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Η αξία και σημασία της θεραπείας και στις δύο συνθήκες, είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς συντελεί στην διαμόρφωση μιας κατ’ουσίαν ειλικρινούς σχέσης και επικοινωνίας. 

Επομένως, μια τέτοια διαδικασία οδηγεί σε αρμονία και συνεννόηση, γεγονός που ευνοεί ιδιαίτερα, περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια.

Shopping Basket