Η Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία – Cognitive Analytic Therapy – συνδυάζει ιδέες από την γνωσιακή και την ψυχαναλυτική θεωρία. Ξεκίνησε να εφαρμόζεται ως ένα βραχυχρόνιο μοντέλο ψυχοθεραπείας αλλά μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου. Αποτελεί δομημένη και διαλογική ψυχοθεραπεία, δίνει δηλαδή έμφαση στην επικοινωνία, ως κύριο χαρακτηριστικό του εαυτού και της δυνατότητας του διαλόγου να θεραπεύσει. Προϋποθέτει στενή συνεργασία ανάμεσα στον θεραπευτή και στον θεραπευόμενο, ώστε μαζί να αναζητήσουν το πλαίσιο αναφοράς, εξέλιξης της προσωπικότητας του θεραπευόμενου για να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να συνεχιστεί η ζωή του στο παρόν και το μέλλον. Η Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται για την διαχείριση και αντιμετώπιση πληθώρας δυσλειτουργικών καταστάσεων και προβλημάτων όπως:

 • ​Πανικός και Άγχος
 • Κατάθλιψη
 • Φοβίες
 • Πένθος – Απώλεια
 • Δυσπροσαρμοστικότητα στις αλλαγές
 • Κοινωνική Απόσυρση, Απομόνωση, Αίσθημα Ντροπής
 • Διαχείριση Σχέσεων
 • Σεξουαλικές Διαταραχές
 • Διαχείριση Γάμου και Διαζυγίου
 • Χαμηλή Αυτοεκτίμηση και Αυτοεικόνα
 • Συναισθηματική Διαχείριση και Έκφραση
 • Διαταραχές Ύπνου
 • Διατροφικές Διαταραχές (Ανορεξία, Βουλιμία, Παχυσαρκία)
 • Εξαρτήσεις
 • Χρόνιες Ασθένειες και Προβλήματα Υγείας
 • Ψυχοσωματικά Προβλήματα

Η Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται στον εντοπισμό, με την βιωματική συμμετοχή του θεραπευτή, του τρόπου με τον οποίο δημιουργήθηκαν τα προβλήματα, και πώς οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για να αντιμετωπιστούν από τον θεραπευόμενο, μπορεί να είναι δυσλειτουργικές ή αναποτελεσματικές.
Σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους θεραπευόμενους να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι καθημερινές δυσκολίες μπορεί να διαιωνίζονται ή να μεγεθύνονται από τους έως τώρα τρόπους αντίδρασης τους σε αυτές.
Οι προβληματικές καταστάσεις κατανοούνται μέσα από τις προσωπικές ιστορίες των θεραπευομένων και των βιωματικών εμπειριών τους. Η έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι διαδικασίες αντιμετώπισης δημιουργήθηκαν και τους τρόπους που μπορεί σήμερα να αναγνωριστούν, να εφαρμοστούν, να ανασχηματιστούν και να βελτιωθούν.
Στη συνέχεια θεραπευτής και θεραπευόμενος από κοινού αναγνωρίζουν τον «υγιή εαυτό», τον ενδυναμώνουν, και ο θεραπευτικός σχεδιασμός επικεντρώνεται στην διαδικασία των επερχόμενων αλλαγών.
Η θεραπευτική αλληλεπίδραση είναι ενεργητική και βιωματική.

Η Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξατομικευμένα, σε ομαδικό πλαίσιο, σε δυαδική θεραπεία ζεύγους και ως εργαλείο κατανόησης του δυναμικού σε σχολικά και εργασιακά περιβάλλοντα.
Είναι Γνωσιακή επειδή ενθαρρύνει την ικανότητα του θεραπευόμενου να αυτοπαρατηρείται όσον αφορά στην διαδικασία συσχετισμού σκέψεων, πεποιθήσεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών.
Είναι Αναλυτική επειδή ασυνείδητοι παράγοντες αναγνωρίζονται και δουλεύονται θεραπευτικά. Η θεραπευτική σχέση νοείται μέσα από το «μεταβιβαστικό δυναμικό» που γίνεται εργαλείο αναγνώρισης και αναδιαμόρφωσης των ανταποδοτικών ρόλων, οι οποίοι δημιουργήθηκαν στις πρώιμες βιωματικές συσχετίσεις του θεραπευόμενου με τους σημαντικούς άλλους.
Είναι Συνθετική εφόσον, αν και διαθέτει το δικό της θεωρητικό υπόβαθρο, επιτρέπει και προάγει την χρήση τεχνικών από άλλα μοντέλα και ιδιαίτερα αυτών που η θεωρητικοποίηση του διαλεκτικού εαυτού είναι κυρίαρχη.
Είναι Διαλεκτική καθώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό ως ένα δυναμικό σύνολο από εσωτερικές «φωνές» που επικοινωνούν ή τείνουν να επικοινωνήσουν ενδοπροσωπικά και διαπροσωπικά.

Βασικά στοιχεία της Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας είναι η αναδιαμόρφωση, η αναγνώριση και η επαναληπτική κριτική ματιά, μέσω των οποίων ο θεραπευόμενος σταδιακά εσωτερικεύει τόσο τον ρόλο του θεραπευτή, όσο και τα εννοιολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της θεραπείας.
Η αναδιαμόρφωση συντελείται συνεργατικά και βιωματικά ανάμεσα σε θεραπευτή και θεραπευόμενο και έχει: αφηγηματικό νόημα, όπου εκφράζεται ξανά η θεραπευτική ιστορία του θεραπευόμενου και περιγραφικό νόημα, όπου περιγράφονται οι τρέχουσες καταστρεπτικές προς τον εαυτό διαδικασίες που συντηρούν ή αναπαράγουν τα προβλήματα – στόχους που αναμένεται να μετασχηματιστούν εντός θεραπείας.
Η αναδιαμόρφωση περιγράφει τις τωρινές σχέσεις αλλά και τις σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους στο παρελθόν, συμπεριλαμβάνοντας την αναπτυσσομένη στη θεραπεία σχέση με τον θεραπευτή καθώς και την σχέση του θεραπευόμενου με τον εαυτό του. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές διαδικασίες εκτελούνται σε παράλληλη βάση, αλλά ταυτόχρονα αλληλεπιδρώντας και μεταξύ τους. Μέσα από αυτού του είδους την κατανόηση, συγκεκριμένα προβλήματα μπορούν να αναγνωριστούν και τελικά να επιλυθούν.

Shopping Basket