Ως ατομική ψυχοθεραπεία ορίζεται η διαδικασία διαλόγου λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ ψυχοθεραπευτή και ψυχοθεραπευόμενου. Ο θεραπευτής χρησιμοποιώντας επιστημονικά τεκμηριωμένες και ψυχολογικές θεωρίες, μεθόδους και τεχνικές, προσπαθεί να δημιουργήσει, με την συμβολή πάντα του θεραπευόμενου, ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και σταθερότητας. Βασισμένη σε αυτό το πλαίσιο δημιουργείται μεταξύ των δύο μία ισχυρή συμμαχία, η θεραπευτική σχέση. Μέσω αυτής της δυαδικής σχέσης, ο θεραπευόμενος ενεργοποιεί κρυμμένες εσωτερικές δυνάμεις, εγκαταλείπει δυσλειτουργικούς τρόπους έκφρασης και συμπεριφορές, προσπαθώντας να χαράξει ένα νέο δρόμο αυτοεπίγνωσης, αυτογνωσίας και ελεύθερης έκφρασης. Ένα κοινό ταξίδι συμπόρευσης μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, εκτός από προσπάθεια επίλυσης των όποιων συμπτωμάτων μιας ψυχικής δυσλειτουργίας, αποτελεί και μια έγκαιρη παρέμβαση, αναδομώντας τον τρόπο που ο θεραπευόμενος σχετίζεται γενικά. Αποτελεί ασπίδα πρόληψης δυσλειτουργικών σχέσεων και καταστάσεων.

Ατομική Ψυχοθεραπεία
Shopping Basket